Föreningen FSBS

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare är en intresseförening som har till uppgift att sammanföra tjänstemän inom byggnadsnämndens område och verka för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggnings- och expedieringsförfarande.

Föreningen är remissorgan för utredningar, lagförslag m m som rör vår verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter till vidareutbildning och öka förståelsen för
bygglovgranskarnas och sekreterarnas arbetsuppgifter.

Facklig verksamhet faller inte inom föreningens område. Föreningen har i dag drygt 900 medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr/år. Som medlem har du lägre deltagaravgift till utbildningsdagarna.

Föreningen startade 1974 under namnet Sveriges Byggnadsnämndssekreterare.

Föreningen har med åren utvecklats och många bygglovgranskare har anslutit sig. Från och med årsmötet 1991 har föreningen kompletterat namnet till Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare. I dagligt tal FSBS – kort och gott.

Varje år anordnas informations/utbildningsdagar. Syftet är att ge tjänstemän och företroendevalda inom de nämnder och styrelser som handhar PBL-frågor i Sveriges kommuner utökade kunskaper om berörda lagar, information om nyheter samt möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Konferensorterna har varierat från år till år.
Första konferensen hölls i Huddinge 1975. Därefter följde Rättvik, Karlskrona, Eskilstuna, Östersund, Göteborg, Sundsvall, Örebro, Ronneby, Skövde (10-års jubileum), Gävle, Tylösand, Piteå, Karlstad, Stockholm, Malmö, Ekerum på Öland, Kiruna, Falun, Uppsala (20-års jubileum), Borås, Umeå, Kalmar, Sunne, Helsingborg, Luleå, Norrköping, Västerås, Sundsvall, Stockholm (30-års jubileum), Varberg, Växjö, Östersund, Visby, Örebro, Kalmar, Karlstad, Skellefteå, Jönköping, Uppsala (40-års jubileum), Halmstad, Gävle, Linköping, Luleå, Visby, (2020 inställt på grund av Covid-19), Karlstad, Helsingborg . . .

Du är alltid välkommen med frågor om föreningens arbete till någon av oss i styrelsen.