Styrelsen

Ledamot – ordförande
Leif Johnsson
Skellefteå kommun

Mejla Leif

Ledamot – Vice ordförande / Medlemsansvarig
Gunilla Gustafsson
Uppsala kommun

Mejla Gunilla

Ledamot – Sekreterare
Ing-Marie Ringholm
Kungsbacka kommun
Mejla Ing-Marie

Ledamot – Kassör
Gunvor Crogård
Lysekils kommun

Mejla Gunvor

Ledamot – Redaktör
Mikael Lindberg
Skellefteå kommun

Mejla Mikael

Ledamot – Vice kassör
Mats Abrahamsson
Arjeplogs kommun

Mejla Mats

Ledamot – Vice sekreterare
Jonas Ranefjärd
Kungsbacka kommun
Mejla Jonas

Ersättare – Webbansvarig
Tony Johansson
Nordmalings kommun
Mejla Tony

Ersättare – Klubbmästare
Carl-Oskar Jonsson
Valdemarsviks kommun
Mejla Carl-Oskar

Valberedningen

Patrik Mårtensson, sammankallande
Alingsås kommun

Mejla Patrik

Henrik Wetterholm
Ulricehamns kommun

Mejla Henrik

Kajsa Reimers
Ale kommun
Mejla Kajsa

Revisorer

Christina Nilsson, ordinarie
Östersunds kommun

Mejla Christina

Charlott Stjernholm, ordinarie
Region Gotland
Mejla Charlott

Kerstin Målefors, ersättare
Linköpings kommun

Mejla Kerstin